MƏHSULLAR

MƏHSULLAR

1-5

AD 2000 W0 - Alman Təzyiqli Gəmi Kodu Material İstehsalçı Sertifikatı

1-4

Məhsulun ASME/ASTM Material Standartına uyğunluğu sertifikatı

1-7

Məhsulun ASME/ASTM Material Standartına uyğunluğu sertifikatı

1-6

Təzyiqli Avadanlıq Direktivinə uyğun olaraq Keyfiyyət Sisteminin Təsdiqinin Aİ Sertifikatı

1-8

Təzyiqli Avadanlıq Direktivinə uyğun olaraq Keyfiyyət Sisteminin Təsdiqinin Aİ Sertifikatı

1-3

Aİ Tikinti Məhsulları Qaydaları CPR1090 Maşınqayırma Struktur Yükdaşıyan Məhsullar üçün Sertifikatlaşdırma

1-7

Aİ Tikinti Məhsulları Qaydaları CPR1090 Maşınqayırma Struktur Yükdaşıyan Məhsullar üçün Sertifikatlaşdırma

1-9

Beynəlxalq Keyfiyyət Sistemi Sertifikatı ISO9001:2015 & GB/T19001:2016

1-2

EN 10312 Su və digər sulu mayelərin daşınması üçün qaynaqlanmış paslanmayan polad borular

组合 1-1

EN 10312 Su və digər sulu mayelərin daşınması üçün qaynaqlanmış paslanmayan polad borular